Documenten

U en uw arbeiders - uw arbeiders en u

Auteur: 
NVV
Jaar: 
1940

Plaatsnummer: Bro N 714/10

Uitnodiging samenkomst

Jaar: 
1941

Uitnodiging voor een vergadering te houden op 22 november 1941 te Utrecht.

Uitspraak van de Ereraad van het NVV en Verweer van het Hoofdbestuur

Auteur: 
Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
Jaar: 
1945

Plaatsnummer: Bro 2803/3

Jaar: 
1945

Plaatsnummer Bro N 714/28

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 

Uw Wensch onze wil!

Propagandabrochure.

Ingezonden brief met ledencijfers en opzeggingen lidmaatschap.

Verslag van een bespreking, 1940

Verslag van een bespreking, gehouden in Den Haag, op 26 augustus 1940.

Verzekert uw plaats in de vakbeweging!

Jaar: 
1941

Propaganda van het NVV gericht op de katholieke en christelijke arbeiders in Nederland. Oproep tot aansluiting voor 8 november 1941.

Verzoek aan de werkgevers

Auteur: 
H.J.Woudenberg

Verzoek aan de werkgvers tot verspreiding van NVV-affiches op de bedrijven. Ondertekend door de commissaris van de NVV, H.J. Woudenberg.

Wachtgeldregeling P.A. Westdijk

Jaar: 
1941

'P.A. Westdijk. Oud-voorzitter van de Bond van Nederlandsch Christelijke Houtbewerkers...' Bewijs van betaling wachtgeldregeling.

Weekblad Arbeid

Jaar: 
1941

Nummer 9, jaargang 1 van Arbeid (7 maart 1941), het weekblad van de NVV. Met een artikel 'Beroep op de rede', een reactie op de februaristakingen. 

Werknemer en toekomst

Auteur: 
J.G. Suurhoff
Jaar: 
1943

Plaatsnummer: Bro N 509/56

Document: 

Werknemers georganiseerd

Auteur: 
Sjaak van der Velden
Jaar: 
2005

Hoofstuk 7, "De centralisatie ten top, 1940-1970" uit: Sjaak van der Velden, Werknemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbeweging bij het honderjarig jubileum van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (Amsterdam 2005).

Met dank aan uitgeverij Aksant.

Werknemers in actie

Auteur: 
Sjaak van der Velden
Jaar: 
2004

Hoofdstuk 6 "De arbeiders onder Duitse bezetting", uit: Sjaak van der Velden, Werknemers in actie : twee eeuwen stakingen, bedrijfsbezettingen en andere acties in Nederland (Amsterdam 2004).

Met dank aan uitgeverij Aksant.