Documenten

Onze houding tegenover het nationaal-socialisme

Integrale tekst met standpuntbepaling tegenover het nationaal-socialisme.

Op het hoofdkwartier der N.S.B....

Jaar: 
1941

Verslag van een NSB-bijeenkomst te Utrecht, 14 augustus 1941.

Open brief aan werkgevers en ondernemers

Auteur: 
H.J. Woudenberg

Open brief van de Commissaris van de NVV, H.J. Woudenberg, gericht aan alle werkgevers en ondernemers.

Oproep tot Arbeiders-Eenheid

Oproep aan de arbeiders van Nederland door het Voorlopig Comité voor Arbeiders-Eenheid. Circa 1945.

Oproep! Aan alle werknemers van Haarlem en omgeving

Jaar: 
1945

Oproep van de drie grote vakbonden aan de arbeiders van Haarlem en omgeving zich aan te melden als lid van een vakbond. Mei 1945.

Overgaan lidmaatschap door fusie

Jaar: 
1941

Verklaring van Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941 over fusie van Ned. Ver. van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden en de Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers 'Mercurius'.

Paraat

Jaar: 
1944 - 1945

Paraat. Democratisch socialistisch weekblad

Plaatsnummer: ZK 17388

Paraat. Orgaan voor de moderne vakbeweging

Jaar: 
1945

Plaatsnummer: ZK 64709-B

Paraat. Weekblad voor de vakbeweging

Jaar: 
1945

Speciale editie voor de vakbeweging in Rotterdam en omstreken.

Paraat. Weekblad voor de vakbeweging voor 's-Gravenhage en omstreken

Jaar: 
1945

Plaatsnummer: ZK 64709-F

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 

Paraat. Weekblad voor de vakbeweging voor Delft en omstreken

Jaar: 
1945
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 

Radio-Luisteraars! Het kwartier van den Arbeid

Aanplakbiljet met propaganda voor de radio-uitzending van het NVV 'Het kwartier van den arbeid'.

Reichskommissar...

Jaar: 
1941

Brief in het Duits aan het CNV Utrecht, d.d. 25 juli 1941, waarin Reichskommissar S. Inquart de benoeming van Woudenberg tot commissaris van het CNV meedeelt.

Ter nagedachtenis aan onzen vriend Jacobus Goris

Auteur: 
Willem Kuil
Jaar: 
1945

In memoriam Ko Goris

Plaatsnummer: Bro 5169/7