Documenten

Lijst van geïnterneerden...

Jaar: 
1941

'Lijst van geïnterneerden, die 23 augustus 1941 naar Duitschland werden vervoerd vanuit Schoorl (Naar het kamp in Buchenwalde).'

Lijst van personen, die werkloos geworden zijn bij fusie

Lijst van personen, die werkloos zijn geworden bij de fusie van het Christelijk Nationaal Vakverbond in het NVV. Met vermelding van naam, adres, leeftijd, functie en salaris.

Lijst van schuilnamen

Lijst van schuilnamen zoals in de correspondentie gebruikt werd voor van contributie vrijgestelde leden.

Mededelingenbrief van A. Vingerling

Jaar: 
1945

'Waarde vrienden,....' Mededelingenbrief van maart 1945 van de heer A. Vingerling met berichten over de CNV uit het zuiden des lands.

Met het N.V.V. naar de nieuwe tijd

Aanplakbiljet voor een avond van het N.V.V. waarop Woudenberg spreekt.

Met ingang van heden...

Jaar: 
1941

Brief van Y. Steensma, commissaris-gevolmachtigde voor het CNV en RKWV voor de provincie Friesland, d.d. 25 juli 1941.

Auteur: 
Algemeene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond
Auteur: 
L. Vermeulen
Jaar: 
1941 - 1946

Plaatsnummer: Bro N 758/14

Nederland herrijst

Jaar: 
1945

'Pers en Propagandadienst ''Herrijzend Nederland". 1 maart 1945, Nederland herrijst, door Marinus, linieganger en arbeidsleider.'

Nederlandsche Vereeniging van Christelijke kantoor- en handelsbedienden

Jaar: 
1941

Expressebrief van de Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden aan de afdelingssecretarissen, d.d. 28 juli 1941 over benoeming van Woudenberg.

Nieuwjaarswens 1942

Jaar: 
1942

'Een gelukkig en voorspoedig 1942 voor alle leden van het N.V.V. en belanghebbenden bij het werk van Vreugde en Arbeid...'

Nimmer versagend voorwaarts. De vakbeweging der toekomst

Auteur: 
C. van Es
Auteur: 
J. Voet

Plaatsnummer: Bro 4187/14

Nogmaals: De wachtgeldregeling van de r.k.vakbondsbestuurders

Jaar: 
1941

Overdruk van een reactie van het NVV in Het Volk, d.d. 18-11-1941, op een ingezonden stuk van de heer Mevis over de wachtgeldregeling voor r.k.vakbondsbestuurders.

NVV. Verslag over de jaren 1940-1945

Auteur: 
NVV
Jaar: 
1940 - 1945

Plaatsnummer: Bro N 714/27

Document: 
Document: 
Document: 

Om den vrede te winnen

Tekst die ichronologisch overzicht geeft van positie CNV tijdens en na de oorlog.

Ontspanning na inspanning

Brochure van de afdeling Arbeid en Vreugde van het NVV met daarin een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van het NVV.