Documenten

Eenheid.....solidariteit - uniformiteit.....verwarring

Artikel.

Fusie houtwerkersbonden

Jaar: 
1941

Mededeling door Woudenberg, commissaris van het CNV Utrecht, d.d. 29 augustus 1941, dat de Bond van Ned. Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakgenooten door fusie is overgegaan in de Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers, Houtbewerkers en aanverwante Vakgenooten.

Geen noodzaak meer tot vergaderen

Jaar: 
1941

Brief waarin CNV-lid B. Runia uit Leeuwarden aangeeft niet meer te willen vergaderen aangezien hij (en andere collega's) zich terugtrekken uit het CNV, d.d. 5 augustus 1941.

Genoegens van den nieuwen tijd

'De koffers gepakt en - op reis! Een nieuwe wereld opent zich, een wereld vol vreugde en schoonheid, die al te lang slechts voor de bezittende klasse toegankelijk was...'

Herinneringen van J. van Bijsterveld

Auteur: 
J.F. van Bijsterveld

J.F. van Bijsterveld was bestuurder van de Rooms-katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius. In dit artikel vertelt hij over de gebeurtenissen in zijn bond ten tijde van de oorlog.

Herrijzing

Jaar: 
1944 - 1945

Periodiek van de drie samenwerkende vakcentralen (NVV, RKWV en CNV) in het bevrijde zuiden, te Eindhoven.

 

Plaatsnummer: ZK 30032

Herstel (RKWV)

Auteur: 
RKWV
Jaar: 
1940 - 1945

Plaatsnummer: ZF 17397
Plaatsnummer: ZF 30425

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 

Het N.V.V. in de branding

Auteur: 
J.H. Scheps
Jaar: 
1941

Plaatsnummer: Bro N 714/18

Het stempel van den nieuwen tijd

'Lichaamsoefeningen, sport en spel, turnen, gymnastiek en athletiek leeren den mensch zijn lichaam te beheerschen...' Brochure van Arbeid en Vreugde.

Huisbezoek

Lidmaatschapskaart van het NVV waarop door de dienst Propaganda huisbezoeken kunnen worden geregistreerd.

In spagaat tussen aanpassing en verzet

Auteur: 
Jeroen Sprenger
Jaar: 
2009

In spagaat tussen aanpassing en verzet: het NVV tijdens de bezetting
een korte toespraak van Jeroen Sprenger
zaterdag 24 oktober 2009, bij de opening van de website www.vakbewegingindeoorlog.nl

Document: 
Document: 

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen

Jaar: 
1945

Indrukken van het Wereldcongres van Vakverenigingen, gehouden te Londen. Onderhoud met den heer C.J. van Lienden. Eindhoven, 5 maart 1945 (ANEP, ANETA).

Katholieke en Christelijke arbeiders in nederland!

Jaar: 
1941

Oproep aan de katholieke en christelijke arbeiders zich (weer) aan te sluiten bij het N.V.V.

Auteur: 
ANDB
Jaar: 
1946

Plaatsnummer: Bro 2644/15