Documenten

De Nederlandse Vakcentrale

Auteur: 
Arthur Seyss-Inquart
Jaar: 
1943

Rede, gehouden op 19 Mei 1943 voor de arbeiders in het oosten des lands

Plaatsnummer: Bro N 500/24

 

De strijd voor harmonie

Auteur: 
Arno Bornebroek
Jaar: 
1996

Hoofdstuk 9 "De Tweede Wereldoorlog" uit: Arno Bornebroek, De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV, 1896-1996 (Amsterdam 1996)
Met dank aan uitgeverij Aksant.

De syndicalist

Auteur: 
PAS
Jaar: 
1940

Krant van het Plaatselijk Arbeids- Secretariaat Amsterdam.

De trauma’s van Marinus Ruppert

Auteur: 
Paul Werkman
Jaar: 
2009

De trauma's van Marinus Ruppert. De confessionele vakbeweging tijdens de bezetting
door Paul E. Werkman
Tekst uitgesproken bij de presentatie van de website 'Vakbeweging in de Oorlog' van het IISG en de Stichting VHV op 24 oktober 2009 in Amsterdam.

Document: 
Document: 

De tribune

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de naam Tribune gebruikt voor een verzetsblad van de CPN, dat na de oorlog in De Waarheid zou opgaan.

Orgaan voor de kernen in de bedrijven
Collectie: IISG
Plaatsnummer: ZDK 17630
Datum: no. 3, 1944

De vakbeweging. Orgaan van het NVV

De vakbeweging. Voorlopig mededelingenblad van het NVV

Eerste nummer van De Vakbeweging - Voorlopig mededelingenblad van de NVV, gedateerd 16 mei 1945.

De vakvereenigingsleider in den nieuwen tijd

Auteur: 
Afd. Pers en Propaganda van het N.V.V.
Auteur: 
J.Ph. van Kampen
Jaar: 
1941

Plaatsnummer: Bro N 714/16

De Vrije Kunstenaar

Jaar: 
1943

Plaatsnummer IISG: ZK 31703

De zon gaat op!

Auteur: 
Afdeeling propaganda van het N.V.V.
Jaar: 
1941
Document: 

De zon gaat op!

Auteur: 
Afdeeling propaganda van het N.V.V.
Jaar: 
1941

Plaatsnummer: Bro N 714/23

Document: 

Een voorspoedig arbeidsjaar 1942

Jaar: 
1942

Nieuwjaarswens voor 1942 aan alle arbeiders van Nederland, ondertekend door de commissaris van het NVV, H.J. Woudenberg.

Eenheid!

Jaar: 
1945

Tekst van het NVV over de oprichting van een algemene vakbeweging.