Documenten

Brochure 'Werk, leef en wees gelukkig'

Auteur: 
Afdeeling Propaganda van het "Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen"
Jaar: 
1941

Organisatie(s): NVV
Titel: Werk, leef en wees gelukkig.
Collectie: IISG
Plaatsnummer: BG D3/418

Christelijke Besturenbond Sprang-Capelle

Jaar: 
1945

'Groote Propagandavergadering der Christelijke Vakvereniging voor alle Christelijke arbeiders en arbeidsters van Sprang-Capelle.'

Contact met arbeidersorganisaties

Jaar: 
1941

Afschrift van een brief van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken aan de werkgeversorganisaties betreffende contact met de arbeidersorganisaties.

Dageraad!

Brochure met propaganda voor het N.V.V. en daarin een formulier voor aanmelding als lid.

De Bedrijfsraad

Auteur: 
Arbeiders-Eenheid
Jaar: 
1944 - 1945

Plaatsnummer: ZO 17395

De Christelijke Ambtenaar: Oproep...

Jaar: 
1941

Extra nummer van het Weekblad van de Alg. Ned. Christ. Ambtenaarsbond, De Christelijke Ambtenaar, d.d. 31 juli 1941, integraal.

De Duitse penetratie in vakcentralen en sociale wetgeving

Auteur: 
J.J. van Bolhuis
Auteur: 
B.C Slotemaker

Overdruk uit: Onderdrukking en Verzet. p.369-398

Plaatsnummer: Bro N 656/71 fol

Document: 

De Eenheids-Vak-Centrale bouwt aan een nieuwe maatschappij

Auteur: 
Eenheids Vak Centrale
Jaar: 
1945

Plaatsnummer IISG: Bro N 683/4

De Gids (CNV)

Jaar: 
1940 - 1945

Plaatsnummer: ZK 17138
Plaatsnummer: ZF 40104

De Gids herleeft!

Jaar: 
1945

1e nummer na de bevrijding van De Gids voor de leden der Christelijke Vakbeweging in het bevrijde Nederlandsche gebied, 15 maart 1945. (Integraal)

De naakte waarheid

Jaar: 
1941

Brochure van het NVV over wachtgeldregelingen zoals afgesproken met de R.K. vakverenigingen.