Documenten

Arbeid. Weekblad van het Nederlandsch Arbeidsfront

Jaar: 
1941 - 1945

Plaatsnummer: ZF 17013

Plaatsnummer: ZF 31351

Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 
Document: 

Archief Marinus Ruppert (1911-1992) Doos 81

Origineel is te vinden in:
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Vrije Universiteit Amsterdam
Collectie nummer: 295

Doos 81: Ingekomen brieven (1942)
•    Brieven over Groninger landbouwarbeiders, 1942: notulen
•    Omslag met ‘overleg bezettingstijd’: correspondentie over ‘proces de Groot’
•    Inleiding over de ‘Landstand’, 1941.

Archief Marinus Ruppert (1911-1992) Doos 86

Origineel in: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Vrije Universiteit Amsterdam
Collectie nummer: 295

Doos 86: CNV in oorlogstijd
Archiefbeschrijving:
•    Publikatie in Trouw 1984

•    Doorslag van brief aan L.Einthoven over de oorlogsperiode, 1975

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 741

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

741
Stukken betreffende de opheffing van het RKWV.
1941.
1 omslag

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 915

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

915
Contact arbeidsorganisaties

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 916

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

916
stukken over opheffing werkgeversorganisatie

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 917

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

917: Stukken betreffende de omvorming van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in een landelijke bond, genaamd Nederlandse Boeren en Tuinders Beroepsorganisatie (NBTB). 1941.

Archief RKWV in Archief NKV: Doos 918

Origineel te vinden in: Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Archiefnummer: 370
Archiefnaam: NKV
Archiefsector: Stands- en vakorganisaties
Datering: (1891) 1906-1981 (1992)

918
Correspondentie tussen dr. R. van Genechten, commissaris van het Katholiek Onderwijzers Verbond (KOV), en het KOV over de voorwaarden voor opheffing van de schorsing van het bestuur. Met kranteartikel. 1941.

Beginselverklaring en program van aktie voor de Eenheidsvakbeweging

Jaar: 
1945

Plaatsnummer: Bro N 682/10 fol

Auteur: 
Bond van Ned. Onderwijzers
Jaar: 
1945

Plaatsnummer: Bro 1391/21

Bestuurders CNV treden af

Brief van Ned. Ver. van Christelijke kantoor- en handelsbedienden, waarin zij verklaren hun taak te beëindigen. Datum postmerk.

Bouw- en houtbonden in bezettingstijd

Auteur: 
Jeroen Sprenger
Jaar: 
1990

"Bouw- en houtbonden in bezettingstijd", artikel van Jeroen Sprenger verschenen in FNV Magazine, 19 mei 1990.

Brief betreffende liquidatie N.A.F.- boedel

Jaar: 
1946

Standpunt van het CNV ten aanzien van de liquidatie van de NAF-boedel, uiteengezet in een brief aan de hoofdbesturen der bij het CNV aangesloten organisaties. d.d. 15 januari 1946.