Leeg station Delft

In september 1944 riep de Nederlandse regering in Londen op tot een algehele spoorwegstaking ter ondersteuning van het geallieerde offensief dat werd ingezet met de luchtlandingen bij Arnhem. De afkondiging van de Spoorwegstaking kwam voor de directie van de NS als een volledige verrassing. Het was daardoor onmogelijk afdoende maatregelen te treffen voor het stilleggen van het bedrijf en instructies te geven voor het uitbetalen van het zogenaamde invasiegeld waarmee de stakers voor een maand in hun levensonderhoud konden voorzien. Met uitzondering van enkele plaatsen gaf het spoorwegpersoneel in zijn geheel gehoor aan de stakingsoproep. De Duitsers werden eveneens door de gebeurtenissen verrast. Door inschakeling van personeel van de Reichsbahn wist de bezetter na een week zijn eigen vervoer echter weer op gang te brengen. De staking belemmerde de Duitse oorlogvoering dan ook veel minder dan de opzet was.
Spoorwegstaking 1944, leeg station.

Collectie Beeldbank WO2 

Jaar: 
1944
Leeg station Delft